Skapa färger i Illustrator och skicka in

Skapa nu olika färgsammansättningar i Illustrator. När du skapar dessa färgsammansättningar ska du också tänka på ett företag där du sätter samman färgerna. Du kan välja vilket företag du vill. IKEA, McDonalds, COOP, ICA, Ericsson m.fl.