Har du frågor

Har du frågor om våra medlemskap och kompetensutveckling kan du kontakta Madeleine direkt.

e-post: madeleine@mediakurser.se
mobil direkt: 0709 39 14 25

Madeleine har arbetat som frilansare och utbildare sedan mitten av 90-talet och kan svara på alla dina frågor om utbildningar som du undrar över.

Välkommen!

Kontakta oss

Registreringsuppgifter

Mediakurser Sverige AB
org.nr. 556883-7040
Arenavägen 55
121 77 Globen-Stockholm
08-406 00 30
info@mediakurser.se

Plusgiro: 63 37 97-6
Bankgiro: 842-6454