MediakurserOnline.se

Kurs Bok Illustrator Grund Distans

I den här boken kommer du att få lära dig grundläggande funktioner i programmet, till exempel hur du arbetar med arbetsytans paneler och skapar ritytor. Du får lära dig att rita olika former, linjesegment och kurvor samt hur du använder färger och fyllningar på objekten.

Dela och tipsa om distanskurs Bok Illustrator Grund